• slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide03.jpg
  • slide04.jpg

سند صلح علامت تجاری

سند صلح علامت تجاری

جهت انتقال علامت تجاری ثبت شده به شخص دیگر نیاز به تنظیم سند صلح علامت تجاری در دفاتر اسناد رسمی است. 

در سند صلح ،اسم علامت تجاری و شماره ثبت آن و نام صاحب علامت و نام شخصی که علامت به آن انتقال داده می شود، قید می گردد.

سند صلح به همراه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود تا انتقال ثبت شود و در روزنامه  رسمی  آگهی گردد. 

 

کلیدواژه ها : سند صلح علامت تجاری، ثبت علامت تجاری، ثبت برند ، ثبت برند در کرج

 

ارتباط با ما

آدرس : کرج ، بین میدان توحید و شاه عباسی، کوچه شهدای دانشجو ، مجتمع اداری امیر، طبقه دوم ، واحد 4

 تلفن : 02632400680 - 02632400681

 موبایل : 09120595075 - 09120594830

 مرکز تخصصی ثبت علامت تجاری