• slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide03.jpg
  • slide04.jpg

نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری 

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث زمانی دارای اعتبار است كه براساس قانون به ثبت رسیده باشد . 

اداره مالكیت صنعتی علاوه بر اینکه مکلف است مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت را انجام دهد، رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی نیز بر عهئه آن است. در صورتیكه نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی به هنگام ثبت انتقال علامت، مدارك را به اظهارنامه خود ضمیمه کرده و چنانچه علامتی در خارج ازكشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت را به ایران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از كشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.

 

کلید واژه ها : نقل و انتقال علامت تجاری ،  نقل و انتقال علامت تجاری در کرج ، ثبت برند در کرج 

 

ارتباط با ما

آدرس : کرج ، بین میدان توحید و شاه عباسی، کوچه شهدای دانشجو ، مجتمع اداری امیر، طبقه دوم ، واحد 4

 تلفن : 02632400680 - 02632400681

 موبایل : 09120595075 - 09120594830

 مرکز تخصصی ثبت علامت تجاری