• slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide03.jpg
  • slide04.jpg

تمدید برند

تمدید برند

بر اساس قوانین مالکیت صنعتی برند از زمان تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت علامت در صورت تأیید و صدور آگهی به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد.

 بعد از این مدت زمان باید برای تمدید برند اقدام گردد.

 تمدید برند پروسه ای مهم در حفظ و نگهداری برند است. 

در صورتی که برای تمدید برند اقدام نگردد ، امتیاز برند سلب گردیده و شخص دیگری می توان جهت ثبت آن برند در آن طبقات اقدام نماید.

 تمدید برند باید از ۶ ماه قبل از اتمام مدت اعتبار برند شروع گردد و مالک تا ۶ ماه بعد از این مدت اعتبار نیز حق تقدم دارد البته باید  جریمه دیرکرد پرداخت گردد.

 

کلیدواژه ها : تمدید برند, تمدید برند درکرج , ثبت برند درکرج

 

ارتباط با ما

آدرس : کرج ، بین میدان توحید و شاه عباسی، کوچه شهدای دانشجو ، مجتمع اداری امیر، طبقه دوم ، واحد 4

 تلفن : 02632400680 - 02632400681

 موبایل : 09120595075 - 09120594830

 مرکز تخصصی ثبت علامت تجاری