• slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide03.jpg
  • slide04.jpg

راهنمای ثبت برندها

راهنمای ثبت برند 

راهنمای ثبت برند

برند مجموعه ای از تصاویر ، طرح ها و .... است که ویژگی های تولید کننده شامل نام شرکت و خدمات  را به تصویر می کشد . مراحل ثبت برند به صورت زیر است :

-تهیه 3 برگ اظهارنامه ثبت برند و تحویل به اداره مالکیت صنعتی

-پرداخت هزینه حق ثبت اظهارنامه برند و ارائه فیش واریزی به اداره 

-صدور آگهی تقاضای ثبت برند 

-درج آگهی در روزنامه رسمی 

-با گذشت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی ، متقاضی یک نسخه روزنامه رسمی  را به همراه تقاضانامه ثبت برند به اداره مالکیت صنعتی تحویل می دهد.

-ارائه فیش پرداخت هزینه حق ثبت 

-صدور آگهی حق ثبت علامت تجاری و درج در روزنامه رسمی 

کلید واژه ها : راهنمای ثبت برند ، ثبت برند ، ثبت برند درکرج

 

ارتباط با ما

آدرس : کرج ، بین میدان توحید و شاه عباسی، کوچه شهدای دانشجو ، مجتمع اداری امیر، طبقه دوم ، واحد 4

 تلفن : 02632400680 - 02632400681

 موبایل : 09120595075 - 09120594830

 مرکز تخصصی ثبت علامت تجاری