• slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide03.jpg
  • slide04.jpg

ثبت برند در امارات

ثبت برند در امارات

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هركشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره كشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیك با تعیین كشورهای مورد نظردرسطح  بین المللی انجام میشود امتیازاین سیستم اینست كه متقاضی با تسلیم یك اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وكسب نماید.

بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یك تقاضانامه بین المللی واحد به یك زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یك تعرفه به فرانك سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی دركشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیكه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالكیت، تمدید وغیره میتوان با تكمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندك تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.


کلید واژه ها :

ثبت برند در امارات ، ثبت برند در امارات عربی، ثبت برند

ارتباط با ما

آدرس : کرج ، بین میدان توحید و شاه عباسی، کوچه شهدای دانشجو ، مجتمع اداری امیر، طبقه دوم ، واحد 4

 تلفن : 02632400680 - 02632400681

 موبایل : 09120595075 - 09120594830

 مرکز تخصصی ثبت علامت تجاری